Kooperatywa Trenerska

WSPIERAMY BUDOWANIE KOMPETENCJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W INTERNECIE POMAGAMY BUDOWAĆ POROZUMIENIE PRZYGOTOWUJEMY TRENERKI I TRENERÓW DO PRACY Z GRUPAMI 2016-2018: - 2600 godzin szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek - 100 rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami - 700 godzin warsztatów dla dzieci i młodzieży - 1300 przeszkolonych mentorów i mentorek bezpieczeństwa cyfrowego - kilkaset szkoleniowych wersji procedur reagowania na zagrożenia online

Kontakt

Kontakt

  • Tel.: Maciej Sopyło +48 507 296 107 Marcin Grudzień +48 604 527 650

Prowadzimy:

 

- szkolenia tematyczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i firmamidla pracowników i pracowniczek, urzędniczek i urzędników, menedżerów i menedżerek, nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, rodziców.

 

- szkoleniowe rady pedagogiczne - pokazujemy obowiązki prawne, szukamy rozwiązań konkretnych sytuacji, dzielimy się metodami pracy i dobrymi praktykami. 

 

- spotkania z rodzicami - pokazujemy sieć z perspektywy młodych, ukazujemy konsekwencje, podpowiadamy rozwiązania.

 

- warsztaty dla uczniów i uczennic - angażujemy w zadania. Nie zabraniamy - pokazujemy konsekwencje. Stwarzamy szanse dojścia do samodzielnych wniosków. 

 

Nasze obszary pracy:

 

- ciemna strona sieci: hejt i mowa nienawiści, cyberprzemoc, seksting, grooming, pornografia i inne niebezpieczne treści, fake news, nadużywanie Internetu, gier komputerowych, fonoholizm, tworzenie i aktualizacja szkolnych procedur reagowania na zagrożenia online - zgodnie z rekomendacjami MEN z 27 września 2018 roku.

 

- jasna strona sieci: TIK w edukacji, mój wizerunek w Internecie, ja i moje dziecko w sieci, prawa autorskie - co wolno szkole?

 

- relacje i komunikacja: integracja klas i roczników, komunikacja uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, rodzic - dziecko, tworzenie i wspieranie szkolnych (uczniowskich) gazet, radiowęzłów i telewizji.

 

- skuteczna edukacja: budowa angażujących scenariuszy lekcji, przygotowanie trenerek i trenerów do pracy z grupami metodami aktywnymi i z wykorzystaniem nowych technologii. 

 

O naszej pracy najlepiej zaświadczą referencje uczestników i uczestniczek. 

Sprawdź nas! Zapraszamy do kontaktu!

 

Maciej Sopyło, Marcin Grudzień

kontakt@kooperatywatrenerska.pl